Заявление за:
work
person
mail
phone
Прикачване на бланка
https


С изпращането на настоящото заявление Вие стартирате процедурата за получаване на достъп до информационния портал. За целта е необходимо първо да
свалите от тук
и да попълните регистрационната форма, да я подпишете с български квалифициран електронен подпис (ако разполагате с такъв), след което да я прикачите посредством бутона „Прикачване на бланка". Второ, да попълните полетата в настоящата уеб форма, като имате предвид, че тези със звездичка са задължителни. Трето, да изпратите заявлението посредством натискане на бутона „ИЗПРАЩАНЕ“. След което ще получите писмо с линк за потвърждение на посочената от Вас електронна поща. Валидността на линка за потвърждаване е 1 час. За допълнително потвърждение посредством официалната точка за контакт с Вас може да се свърже служител на звеното. Процедурата за получаване на достъп завършва с издаване на сертификат(и) и профил(и) за този портал, които ще Ви бъдат изпратени на официалния адрес за кореспонденция, посочен от Вас.
ВАЖНО!
Ако не разполагате с български квалифициран електронен подпис, прикачете регистрационната форма без да е подписана и изпратете на адреса за кореспонденция на Държавна агенция "Национална сигурност" подписаното оригинално хартиено копие.

change_history