Въздушен превозвач

Съгласно PNR Директивата и транспонираните национални мерки в ЗДАНС „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушни превози с валиден оперативен лиценз или равностоен документ, който позволява извършването на превози на пътници по въздуха.

Упълномощен доставчик на услуги

GHA може да бъде посочен за упълномощен доставчик на услуги съгласно Чл. 42б на ЗДАНС. Тази функционалност е разработена да адресира въпросите свързани с полети от Общата авиация.

Смяна на парола